Home

In Apeldoorn, in de wijk Zuidbroek, bevindt zich het Kristal. Een uniek, multifunctioneel, centrum waar veel (zorg) organisaties intensief met elkaar samen leven en samen werken.

Vanuit de twee scholen voor speciaal onderwijs, Het Kroonpad, school voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen en De Zonnehoek, school voor zeer moeilijk lerende kinderen is de stichting Kristal Samen Leven opgericht.

De stichting heeft als doel het leggen van verbindingen tussen kinderen en volwassenen met- en zonder beperkingen, zodat iedereen gelijkwaardig deel kan nemen aan de maatschappij.

Daartoe organiseert zij activiteiten op het gebied van kunst en cultuur die dit doel ondersteunen en de integratie in de samenleving van mensen met een beperking bevorderen. “ Het Kristal” als hart van de woonwijk Zuidbroek is daarbij het centrum waar men elkaar ontmoet en daarmee het kloppend hart van de wijk.


Opening van“Aut of the Box”

Leerlingen van CSO DeZonnehoek, een Apeldoornse school voor zeer moeilijk lerende kinderen, hebben afgelopen jaar hun leefomgeving in sprekende beelden vastgelegd. Onder begeleiding van een tiental vrijetijds- en beroepsfotografen, maakten zij foto’s waarin zij laten zien een heel eigen kijk te hebben op hun leefomgeving.

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van “Aut of the Box”, een tentoonstelling van foto’s gemaakt door leerlingen van CSO De Zonnehoek.

Maandag 2 oktober 2017 om 14.15 uur in het
VSO hoofdgebouw
Heemradenlaan102
7329 BZ Apeldoorn

De opening wordt verricht door Paul Blokhuis, Wethouder Zorg en Welzijn Gemeente Apeldoorn.

Meer informatie bij TruusHermkens
t.hermkens@cso-dezonnehoek.nl
06-44024688

Flyer Zonnehoek 2017