Home

In Apeldoorn, in de wijk Zuidbroek, bevindt zich het Kristal. Een uniek, multifunctioneel, centrum waar veel (zorg) organisaties intensief met elkaar samen leven en samen werken.

Vanuit de twee scholen voor speciaal onderwijs, Het Kroonpad, school voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen en De Zonnehoek, school voor zeer moeilijk lerende kinderen is de stichting Kristal Samen Leven opgericht.

Doelstelling

Het leggen van verbindingen tussen kinderen en volwassenen met- en zonder beperkingen, zodat iedereen gelijkwaardig deel kan nemen aan de maatschappij.

Activiteiten

Daartoe organiseert zij activiteiten op het gebied van kunst en cultuur die dit doel ondersteunen en de integratie in de samenleving van mensen met een beperking bevorderen. “ Het Kristal” als hart van de woonwijk Zuidbroek is daarbij het centrum waar men elkaar ontmoet en daarmee het kloppend hart van de wijk.

Vacature Bestuurder

Stichting Kristal Samen Leven zou haar bestuur graag aangevuld zien met een bestuurder die op vrijwillige basis onze stichting als bestuurder wil ondersteunen.

Klik hier voor de vacature